dec 2016 Telefonsamtale fra

Jeg har ringet til visitatoren før jul 2016 angående min sag. Dette var en interessant samtale.

Desværre har jeg ikke optaget det. Først del af om nogle mail jeg har sendt med yderligere oplysninger oms jeg ville være sikker på de tog med i sagen. Nu er problemet jeg ikke helt har præcist kan gengive hvad der blev sagt. Derfor dette med en stor gran salt. For mig lød det som om at e-mails så man ikke særlig alvorlige, der blev sagt, der kan stå forkerte oplysninger eller ikke væsentlige ting. De overse stort set.
Men det næste jeg fik at vide kan jeg huske næsten ordret. ”Sagen der for kompliceret at finde ud sendes til ankestyrelsen så må de tage de træffe en afgørelse”

Så er det ikke så mærkelig med de underlige afslag jeg får og også andre. Der skal jo en spiselig afslag af ansøgning til før ankestyrelsen vil se på det. Der skøjtes henover tingene også i ankestyrelsen er der et spørgsmål, hvor samvittigheds fuld en sagsbehandler er. Ankestyrelsen er overbebyrdet, jeg har kun 7 måneders ventetid til de har tid til at se på min sag.

Godt gået i det kommunale system, når sagsbehandlere ikke er i stand til at løse deres opgave eller gider, så sendes det bare videre.