07.12.16 Svar fra borgmester

den 7. december 2016

Kære Erwin Maria Jöhnk.
Tak for din henvendelse.
Jeg er ked at høre, at du føler, at sagsbehandlingen af din sag om støtte til bil har virket overfladisk.
Det har bestemt ikke været hensigten i forvaltningen.
De forsøger at sætte borgernes omsorg meget højt og forsøger også at støtte og hjælpe vores borgere
bedst muligt.
Selve afgørelsen i din sag kan jeg ikke ændre eller selvstændigt vurdere, da jeg ikke har den faglige
baggrund det kræver. Såfremt du er uenig i afgørelsen, har du ret til at klage til Visitationen for
hjælpemidler, som kan videresende den til Ankestyrelsen.
Jeg har dog drøftet din klage over sagsbehandlingen med sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang,
som har fulgt op overfor Visitationsafdelingen og din oplevelse, vil blive brugt som læring i
afdelingen.
Hvis du har brug for yderligere afklaring omkring din sag, er du velkommen til at kontakte lederen af
Visitationen