28.12.16 Kommentar til sidste afslag

Brev fra den 21.12.16 hjælpemiddelafdelingen afslag på bilstøtte. Dette er i sort tekst. Rød tekst er mine kommentarer og grøn er fra min oprindelige ansøgning som jeg sendte den 3 maj 2016

 

Revurdering Revurderet? * (her har jeg lavet en fejl, jeg hentyder til en tidligere ansøgning og dette er ikke korrekt, denne revurdering er efter min anke på afslaget af denne ansøgning 2016)
En sag som er afsluttet, jeg har indsendt en ny ansøgning da min situation er blevet forværret. Jeg havde glemt at skrive noget i ansøgningen, det var speciel sæde stødabsorberende. Det var ikke nødvendig at lave ansøgningen om den tilføjelse. Det ser ud til at det har været nødvendigt for alt det jeg har skrevet på mail for at gøre opmærksom på det er ikke med. På mødet her hos mig har jeg nævnt det, men det er heller ikke kommet med. Efter min mening er den så kaldte revurdering ikke korrekt! Da der mangler nogle vigt e informationer. Jeg har optaget hele samtalen, jeg vil lytte på det her i julen og renskrive de passager og hvor på optagelsen man kan finde det.(Desværre er den optagelse gået bort, nå pyt med det, det kan ikke ændres)

 

Vedr. afgørelse på ansøgning om støtte til bil efter Servicelovens §114.

Vi har nu revurderet afgørelsen og finder ikke anledning til at ændre denne.

Du skriver i din klage, at du er uenig i, at din funktionsevne ikke i væsentlig grad forringer din evne til at færdes.

Vi anerkender, at du har mange lidelser, som gør, at din funktionsevne er nedsat i en grad, der forringer din evne til at færdes. Vi finder dog ikke, at din funktionsevne er væsentligt nedsat i en grad, der gør det umuligt at færdes uden brug af egen bil.

Det er rigtigt, som du skriver, at du har mange konkurrerende lidelser, og at du har et komplekst sygdomsbillede. Vi har indhentet lægeoplysninger og epikriser fra perioden siden sidste ansøgning, hvor du har været indlagt adskillige gange af forskellige årsager. Vi har brugt disse oplysninger som grundlag for afgørelsen sammen med oplysninger fra dig selv.

Du anfører, at det er i forhold til dine nakke-, ryg-, og hjerteproblemer, at der bør tages skånehensyn.

Vi anerkender, at du har en dårlig ryg, hvor der har været en løsning af osteosyntesemateriale. Der er ifølge professor KKK KKK KKK, dog ikke indikation for operation, og KKK KKK KKK påpeger, at det sandsynligvis er adjacent level degeneration på niveau L3/L4, der forårsager de dybe lændesmerter og ikke løsningen af osteosyntesematerialet.
kommentar: Ved sagsbehandleren i det hele taget hvad det betyder, jeg gør ikke og det er mig der har smerterne, jeg er ikke læge og det er de damer som tager stilling til bilstøtte eller ej, heller ikke. osteosyntesemateriale er en skrue som har løsnet sig lidt, at der ikke er indikation for operation skyldes mere risikoen for infektioner og da det ikke er værre end det så ingen operation. Men her tager de damer fejl, mit hovedproblem er adjacent level degeneration på niveau L3/L4 som forårsager mine voldsomme smerter, men det kan de ”damer” jo ikke kender noget til de er ikke læger. Her gribes der nogle ord og bemærkninger som kan bruges til afslag, alt andet ignoreres. En lægekonsulent kunne bedre forklare dem det, men heldigvis er den gamle lægekonsulent der ikke mere og de nye tør man åbenbart ikke bruge.

Du er, på trods af rygproblemerne, i stand til, om end med omkostninger, at benytte flextaxa, og du kører med en bekendt i en almindelig bil i forbindelse med indkøb o g lignende. Du fortæller, du sidder på en pude, når du kører med din bekendt for at kunne holde ud at sidde. Du angiver endvidere, at der er almindelige biler med almindelige sæder, der er gode med hensyn til affjedring og komfort, og som du kan holde til at køre med i til trods for uforudsete stød og bump.
Dette med kørsel af en bekendt er desværre en tvungen nødvendighed som jeg bruger mindst muligt. Min bekendt kan ikke stå til rådighed konstant, når jeg skal eller ønsker at komme til. Min bekendt vil ikke køre f.eks til Aarhus og jeg tør ikke køre med min bekendt til en stor by. Min bekendt har også andet at lave end kun at køre rundt med mig og længer ture i hans bil er ikke godt for mig. Ja der er kun VW, ikke de store handicapbus udgave, som jeg kan klare bedst, dette er ikke ensbetydende med at jeg sidder optimalt, jeg har dog mindre smerter efter en tur i VW og hvor jeg kan sidde foran for der kn ryglænet kan lænes tilbage

Med hensyn til dit hjerte anerkender vi, at du har problemer med dit hjerte. Du oplyser dog selv, at du har fået det bedre, efter indoperation af en pacemaker. Vi vurderer derfor, at du i dag med hensyn til hjerteproblematikken ikke er dårligere stillet, end du var ved sidste ansøgning.
Angående mit hjerte problematik aner i jo ikke en disse om det! Jeg har været meget syg med hjertet, hjerteflimmer, voldsom åndedrætsbesvær, meget træt, ikke i stand til at koncentrere mig om at læse selv lette tekster. Ikke i stand til at lave ret meget ikke engang skrive due alt for mange trykfejl og omtåget tilstand. Dette har en pacemaker afhjulpet nogle af generne med, MEN jeg skal fortsat passe meget på hvad jeg laver. Mit hjerte er ikke blevet helbredt ved pacemakeren, her kun en lægekonsulent også lige forklare hvad det drejer sig om, men næ ”damerne” ved bedre end lægen. Min nuværende hjertesituation at jeg skal skåne mig, for megen kulde og bære på mere end 2½ gk kan give mig hjertestop, det samme gælder når det er fro varmt, fysisk belastning og stress så går det også galt. Jeg får åndedrætsbesvær og må standse op flere gange. En strækning som under ganske normale forhold kun burde tage 5 min tager for mig 17 minutter (jeg har taget tid på det) Det er nok en god årsag til at jeg har pacemaker med hjertestarter. Min pacemaker lidt mere avanceret end den de fleste render rundt med som styrer hjerterytmen. Derudover har jeg natlig overvågning af pacemaker her hjemme. Sker der noget alvorligt bliver jeg ringet op. Der sendes regelmæssige oplysninger til Skejby eller anden hjerte klink, hvis jeg er ude og rejse i længere tid skal jeg havde den overvågning med mig. Min skillevæg i hjertet er stiv og hjertet slår ikke rigtig. Jeg har fået det bedre med at kunne skrive og læse ellers ikke. Men ”Damerne” ved jo bedre, de kender jo åbenbart alt til hjerte problemer.

Du anfører, at dit transportproblem forhindrer, at du kan komme ud og være social og deltage i politiske og sociale aktiviteter, samt at du ikke kan deltage i svømning. Desude n er det problematisk for dig at få handlet i butikker, der ligger længere væk end den lokale brugs.

Vi skønner, at dit kørselsbehov ikke har ændret sig væsentligt siden sidste ansøgning. Vi finder derfor ikke, at dette kan give anledning til at ændre afgørelsen.
Jeg har åbenbart ingen ret til at færdes ude blandt mennesker, hjælpe til ved ældresagen med pc-hjælp, ingen ret til at styrke mine muskler med svømning, ingen ret til at tage afsted når jeg har overskud, tid til uden at jeg skal først høre om min bekendt er hjemme og kan køre. Det er ret belastende især når min bekendt skal tingene overstå hurtigst muligt det er meget stressende for mig og jeg skal undgå stress så vidt muligt og jeg kan blive ved. Derud over kan det være jeg skal steder hen hvor min bekendte ikke vil vente på mig eller køre der hen Flextur bliver mig for syr og dette med at være klar og køre på klokke slet og afhentes på klokkeslæt kan jeg ikke med, stressende. Et eksempel jeg nyder at være ude i naturen, dette har jeg ikke rigtig været i flere år nu. Kun hvis der var en som ville tage med og det er sket kun 2-3 gange indenfor de sidste 4 år. Hvor længe vil jeg så være i ude ved stranden for eksempel 5 minutter eller 1 time eller mere, dette må jeg tage stilling til inden jeg bestiller vogn retur. Lad os sige 1 time, men efter 15 minutter må jeg hjem igen fordi jeg ikke længere kan stå/gå næ nej det kan jeg ikke, der skal gå den time. Med bil kunne jeg liste op til bilen sætte mig ned og sunde mig og køre hjem. Ingen ret til at færdig gøre min sexologuddannelse, selv om jeg måtte stoppe i 2012 har jeg fået tilbuddet om at tage de sidste dele som jeg nu kan og er klar til det. Men nej, det må jeg heller ikke. Finde mig et andet sted at bo det må jeg godt, dette er ikke sagt direkte men mellem linjerne så det ikke kan misforstås i tidligere skrivelser, dog ikke i denne her.

Handle i den lokale brugs, ja der er kun ost, lidt mælk, kildevand, kaffe, kartofler, lidt grønne grønsager friske og lidt fisk at hente der, 95% af hvad der sælges af fødevare i den lokale brugs er noget jeg ikke kan tåle. 

Nej jeg må ikke have aktiviteter som andre på min alder har. Den tidligere ansøgning gik under trivselsbil og denne her ansøgning skulle være under Skånehensyn.  Der står i min ansøgning, men nok ikke tydeligt nok eller bare skøjtet forbi, siden min ansøgning behandles som trivselsbil?Ansøgningen er begrundet i mine store skåne hensyn. Især ifht min rygskade, hjerteproblemer samt posttraumatisk stress. ”

 

Med hensyn til din gangdistance, anfører du, at den svinger mellem 0 m og knap 1 km. Det er ikke en væsentlig ændring i forhold til sidste ansøgning. Du angiver, at du på gode dage ligesom sidst kan gå til den lokale brugs, og at du på dårlige dage slet ikke kan gå udenfor. Gangdistancen er uden betydning i forbindelse med skånehensyn

Vi har samlet set konkluderet, at din situation ikke har ændret sig så væsentligt siden du sidst søgte om støtte til bil, hvor du fik afslag, at der er grundlag for en ændring af afgørelsen. Du ankede afgørelsen på sidste ansøgning, og Ankestyrelsen fandt dengang ikke anledning til at ændre denne.
Du har mulighed for, hvis du selv anskaffer en bil, at søge om særlig indretning. Hvis du får påtegning i kørekortet om automatgear, er det dog en forudsætning, at bilen er under 1 år gammel.

Vi videresender din klage til Ankestyrelsen sammen med sagens akter.

Med venlig hilsen

YY YY YY

Ergoterapeut