Indstilling om støtte til køb af bil

 

Sendes til kommunen Bedes oplyst ved henvendelse
Ansøgningsdato l Journalnummer
03.05.16 Cpr zzzzzz
xxx kommune
Indstilling om støtte til køb af bil
Efter lov om social service § 114
1 Ansøgning om
.
l2.SJ Lån I D Afgiftsfratagelse (for biler indreg. efter 117 1997) I [gi Særlig indretning
D Udvidet lån I D Fritagelse for bet. af vægtafgift (for biler indreg. før 117 1997) I D Tilskud til kørekort
D Afdragsfrihed under uddannelse l Arlig erhvervsindtægt
2. Ansøger
Navn Personnummer
Erwin Maria Johnk Zzzz z zz
Adresse Telefonnummer
Vvv vvv  v vv
3. Kommunens sagsbehandler
Navn nnn nnn nnn
Telefonnumme
4. Vurdering og indstilling
Her anføres en samlet vurdering og indstilling på grundlag af transportbehov og -muligheder, erhvervsmæssige, uddannel­sesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold
Det drejer sig om en 59-årig mand, som bor alene i en lejlighed i byhus i Vivild, hvor han har boet de seneste 7 år. Der er en Brugs og et lægehus i byen, ellers er der langt til alting og dårlige offentlige trafikforbindelser.
Ansøger har en mangeårig sygehistorie med dårlig ryg, som er opereret flere gange for discusprolapser og er stivgjort nedadtil i lænden, dårligt hjerte (hypertrofisk obstruktiv cardiomyopati), fødevareallergi (spec. fruktose-), mange urinvejsinfektioner, slidgigt i ryg og begge knæ, hyperkolesterolæmi og diabetes 2. Han har desuden haft blodpropper i lunger og ben.

Siden sidste ansøgning i 2014 har ansøger fået pacemaker, der har bevirket en bedring ift. åndenød. Har desuden fået delprotese i højre knæ, som nu stort set er smertefrit, og er opereret i venstre hånd, hvor der var dannet et falsk led. Han skal gå med skinne på hånden indtil september.

Her ud over har han de seneste par år været indlagt/på akutmodtagelsen mange gange på mistanke om blodprop i hjertet – hver gang afkræftet, samt urinvejsinfektion, smerter og hævelse i højre fodled og en maveinfektion, der bedredes uden behandling.

Ansøgers fødevareintolerance medfører, at han er nødsaget til at handle ind mange forskellige steder for at få fødevarer, som han kan tåle. Bl.a. handler han nogle fødevarer på by-by Sygehus, andre i Auning og Ørsted. Han er aktiv i nogle foreninger, men har måttet frasige sig andre pga transportproblemer.

Ansøger har i en periode siden sidste ansøgning haft en ældre bil, men har kun kørt få ture i den, da sædet ikke var godt at sidde i, og han havde problemer med at betjene koblingen og rattet var for tungt at dreje.

P.t. kører en bekendt for ham, eller han benytter flex-taxa. Det er angiveligt ikke gode løsninger, da sæderne er af meget forskellig form og kvalitet (har behov for støtte i siderne og god affjedring). Har det svært med ujævn kørsel og uforudsete bump og stød.

Ansøger har et stort ønske om at være uafhængig af at skulle bede andre om hjælp til transport. Han bor dog et sted, hvor det for alle andre også vil være nødvendigt at have egen bil, hvis man har behov for at arbejde/handle andre steder end i Vivild.

 

 

 

 

~
6. Familiemæssige og boligmæssige forhold m.v.
Som ved sidste ansøgning i 2014. Bor alene i lejlighed i Byby – har boet der i 7 år. Vedr. familie og omgangskreds: som sidst
7. Erhvervsmæssige / uddannelsesmæssige og økonomiske forhold
Som sidst. Mellemste førtidspension, som han har søgt om at få forhøjet til højeste førtidspension.
Aktuel indkomst (art/beløb):

Mellemste førtidspension

Evt. særlige forhold, der har betydning for sagen:

 

 

 

 

8. Kørselsbehov m.v.
Har ansøgeren bil: nej. Har siden sidste ansøgning haft en ældre bil med “blød kobling”, som han har måttet afhænde igen, da han ikke kunne holde til at køre i den. Kørte ganske få ture i den. Angiver dels problemer med brug af kobling og dårligt sæde/dårlig affjedring som grund.
Hvis ja, er der ydet offentlig støtte til bilen:
Oplysninger om bilen (reg.nr., reg.dato, km-tal):
Begrundelse for ansøgning om udskiftning:
Har en anden af husstandens medlemmer bil:
Hvis ja, er der ydet offentlig støtte til bilen:
Oplysninger om bilen (reg.nr., reg.dato, km-tal):
Hvem skal køre bilen: Ansøger
Hvis anden end ansøger, oplys hvem:
Har bilens fører kørekort: ja
Hvis nej, ansøges der om tilskud til kørekort:
Hvilken funktion skal bilen have:
Kørsel til arbejde:

Kørsel til uddannelse:

Trivselsformål: x

Alternative befordrings muligheder:

Kører med andre, når det er muligt. Ellers flextaxa, men med omkostninger i form af øgede smerter og utilpashed i de næste 2 – 3 dage.

Kan ikke køre med bus/tog pga smerter i ryg og ben

Oplysninger om afstande, gangdistance m.v.
Kan gå til Brugsen i Vivild på en god dag, men kan der ikke få de madvarer, han kan tåle. Køber pålæg og andre madvarer på by-by Sygehus (ca. 30 km), køber kød i Kiwi/Brugsen i Auning (ca. 10 km) og brød i Ørsted (ca. 12 km).

Kan på en god dag med lunt vejr gå ca. 1 km (hen til nr. 56 og tilbage) og på en dårlig dag kun ud til postkassen udenfor døren.

Ansøger er aktiv i Socialdemokratisk forening i Grenaa (ca. 33 km) og forskellige patientforeninger, men har droppet de andre foreninger, han tidligere har været aktiv i, fordi han ikke kan komme til møderne.