18.10.16 Bil støtte Afslag 2016

 

 XXX Kommune den 18.10.16 

Vi har nu færdig behandlet din ansøgning om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Der er truffet følgende afgørelse:

Du er efter” Bekendtgørelse om støtte til bil” ikke berettiget til tilskud til:

Lån til bil § 1 og § 3, stk. 1 nr. 3.

Da du ikke vurderes berettiget til støtte til bil, findes du heller ikke berettiget til fritagelse for vægtafgift.

Vi har fundet, at du har en funktionsevne, der ikke i væsentlig grad forringer din evne til at færdes uden brug af egen bil.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at du, siden 2014, hvor du senest har søgt og fået afslag på ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114, har haft mange besøg på akutafdelingen i Randers på grund af mistanke om blodprop i hjertet. Mistanken er hver gang blevet afkræftet, men hjerteproblemerne har afstedkommet, at du har fået indopereret en pacemaker. Du fortæller, at du nu hjertemæssigt har det bedre og f.eks. ikke længere bliver så let forpustet eller træt.

Du har også haft en blodprop i lungen og i benet i 2016.

Der er desuden lagt vægt på, at du i 2015 har fået indsat en delprotese i højre knæ pga slidgigt, og at knæet nu næsten er smertefrit.

Du har her ud over fået stivgjort et led i venstre tommelfinger pga et “falsk” led, opstået efter et traume mod fingeren for 10 år siden.

Ud over ovenstående hændelser, har du siden sidst været indlagt flere gange pga urinvejsinfektioner og rygsmerter. Der har været mistanke om løsning af en skrue vedr. stivgøreisen af din ryg, men der er ikke indikation for operation.

Vi er opmærksomme på, at du ud over de helbredsmæssige hændelser, der har været siden 2014, har flere kroniske lidelser: kroniske rygsmerter (opereret 5 gange, sidst med stivgørende operation), diabetes type 2, fødevareintolerance, hyperkolosterolæmi, hypertension, “frossen” skulder og PTSD (efter overfald i 1992). Vi finder dog, at der med hensyn til din mobilitet ikke er sket en forværring siden 2014, tværtimod er dit knæ blevet bedre og der er kommet styr på dine hjerteproblemer. Du oplyser at have en gangdistance, der svinger fra 80 til 500 m, afhængig af dagsformen.

Du oplyser, at du har svært ved at benytte tog, bus og taxa af forskellige grunde. Du beskriver, at uforudsete bump, sving og rystelser er årsag til smerter og utilpashed et par dage efterfølgende. Forskellen på at være passager og fører af køretøjet er angiveligt, at du som fører er forberedt på bevægelserne, hvilket du ikke i samme grad er som passager. Endvidere angiver du sædernes kvalitet, affjedring og pasform ift. din krop som medvirkende årsag til eftervirkninger af en køretur. Det er således ganske få flex-taxaer, du kan betegne som bedre end gennemsnittet ift. komfort.

Dette anses dog ikke som væsentligt nok til at ændre afgørelsen.

Vi vurderer endvidere, at det også for alle andre vil være om ikke nødvendigt, så dog ønskeligt at have egen bil, hvis man bor, hvor du bor.

Vi kan oplyse, at du har mulighed for at søge om støtte til særlig indretning, f.eks. i form af automatgear, hvis du selv køber en bil, der er under 1 år gammel og er “født” med dette fra fabrikken. Dette forudsat, at du får påtegning i kørekortet om, at det er nødvendigt, at du kører med automatgear.

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelse. Vi skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen

XXX Kommune