Bilstøtte sag 2016

Jeg fremlægger her den skriftlige kommunikation omkring min ansøgning om bil støtte.  Navne og adresser er slettet her på denne her side.
Først kommer her selve ansøgningen fra 3.maj 2016 lavet via borger.dk der nævnes en bil citroën, den havde jeg haft på ansøgningstidspunktet, men skrottet meget kort tid efter.
Siden da ingen bil igen.
03.05.2016
Sagsidentifikation –
XXXX  klip XXXX
Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service § 114
Ansøger Personnummerxxxxx-XXXX
For- og mellemnavn(e) YYYYYYYYYY
Vejnavn
Husnummer
Etage
Side/Dør
Postnummer
By
Telefonnummer
Er ansøgeren et barn, anføres forældremyndighedsindehaverens personnummer og navn
Personnummer
For- og mellemnavn(e)
Efternavn
Ansøgning om
Ansøgning om Lån
Særlig indretning
Årsag til ansøgning

Angiv årsag til ansøgning om støtte til bil, udskiftning af bil, særlig indretning, reparation af
særlig indretning, tilskud til kørekort, o.l.
Ansøgningen er begrundet i mine store skåne hensyn. Især ifht min rygskade, hjerteproblemer samt posttraumatisk stress.
Grundet svære skader især i ryg og nakke er det ikke muligt for mig at benytte offentlig transport, da jeg blot efter en tur til Grenaa er ude af stand til at lave noget i 2-3 dage grundet rygsmerter og migræne lignende hovedpine. Dette er ligeledes gældende for kørsel med Flextaxi.
Jeg kan kører bil selv dog er det nødvendigt med automat gear da funktionen i venstre ben ikke altid er optimal. Jeg ansøger om en trivselsbil (skånehensyn) idet jeg ikke har mulighed for at komme på besøg hos venner og familie, lægebesøg, gå til handicap svømning ect.
Min evne til at gå svinger mellem 80 meter til omkring 500 meter på meget gode dage. Dette er dels afhængigt af vejret, dels hvorledes mit helbred er den pågældende dag. Grundet min multiallergi har jeg behov for at kunne komme til større byer for at indkøbe madvarer herunder pålæg som indkøbes på Xx-by sygehus.
Jeg har været afhængig af at få nogen til at kører for mig dette er uholdbart og meget stressende.
Jeg har fået en pacemaker indopereret i 2015 hvorfor mine hjerteproblemer nu er under kontrol.
Jeg har de seneste par år været forhindret i at deltage i sociale arrangementer og i foreninger da transporten er uoverstigeligt problem, ikke mindst grundet min PTSD der forhindre at jeg tager
med toget.
Isolationen som dette medfører er deprimerende og urimelig. Jeg er et aktivt menneske der er meget glad for at komme ud i naturen, deltage i foreningslivet, dette er nuværende ikke er
muligt, såfremt jeg selv havde bil, ville det igen være muligt for mig at leve et aktivt liv.
Kørselsbehov
Hvad skal bilen benyttes til Andet
Beskrivelse af det generelle kørselsbehov,
herunder hvorfor offentlige transportmidler eller
andre transportmidler ikke kan anvendes
Grundet svære skader især i ryg og nakke er det ikke muligt for mig at benytte offentlig transport, da jeg blot efter en tur til Grenaa er ude af stand til at lave noget i 2-3 dage grundet rygsmerter og migræne lignende hovedpine. Dette er ligeledes gældende for kørsel med Flextaxi.
Jeg kan kører bil selv dog er det nødvendigt med automat gear da funktionen i venstre ben ikke altid er optimal. Jeg ansøger om en trivselsbil idet jeg ikke har mulighed for at komme på besøg hos venner og familie, lægebesøg, gå til handicap svømning ect.
Min evne til at gå svinger mellem 80 meter til omkring 500 meter
på meget gode dage. Dette er dels afhængigt af vejret, dels hvorledes mit helbred er den pågældende dag. Grundet min multiallergi har jeg behov for at kunne komme til større byer for at indkøbe madvarer herunder pålæg som indkøbes på Randers sygehus.
Jeg har været afhængig af at få nogen til at kører for mig dette er uholdbart og meget stressende.
Jeg har fået en pacemaker indopereret i 2015 hvorfor mine hjerteproblemer nu er under kontrol.
Jeg har de seneste par år været forhindret i at deltage i sociale arrangementer og i foreninger da transporten er uoverstigeligt problem, ikke mindst grundet min PTSD der forhindre at jeg tager
med toget.
Isolationen som dette medfører er deprimerende og urimelig. Jeg er et aktivt menneske der er meget glad for at komme ud i naturen, deltage i foreningslivet, dette er nuværende ikke er muligt, såfremt jeg selv havde bil, ville det igen være muligt for mig at leve et aktivt liv.

Bil
Er du i forvejen i besiddelse af en bil: Ja
Hvis ja, anfør bilmærke citroen ax, 1,4 I
Årgang 1995
Registreringsnummer aj54030
Registreringsdato 15.01.2016
Km-tal 11111
Er der ydet offentlig støtte til bilen Nej
Andre oplysninger
Har du kørekort til bil Ja
Udstedelsesdato 21.04.2008
Udløbsdato 01.05.2027
Afskrift af evt. anmærkninger på kørekortet ingen
Er du selv i stand til at køre en bil Ja
Helbredsforhold
Hvilken funktionsnedsættelse er årsag til ansøgningen
Ryg og nakke problemer, hjerteproblemer (pacemaker) samt
posttraumatisk stress syndrom.
Hvor og hvornår er du undersøgt/behandlet
herfor (anfør sygehus/speciallæge, læge)
Skejby Sygehus hjerte afd.
Egen læge xxxxxxxxxxxxxxxx
Neurologisk ambulatorium Aarhussygehus Nørrebrogade
Erklæring
Angiv om du giver samtykke eller ej Jeg giver hermed mit samtykke til, at kommunen kan indhente
yderligere oplysninger om mine helbredsforhold og økonomiske
forhold, når dette har betydning for kommunens behandling af
min ansøgning. Oplysningerne kan indhentes hos de
myndigheder/sygehuse/læger, der er anført under afsnit
Helbredsforhold samt hos egen praktiserende læge.
Dato og underskrift
Underskrift
Digitalt signeret af: YYYYYYYYYYY
Dato
03.05.2016

Kvittering for Ansøgning om støtte til bil
Din indberetning er indsendt til xxxx kommune
Signeret af: YYYYYYYYYYYY
Signeringsdato: 03-05-2016

Sendt d.: 03.05.2016 kl. 09:44

Underskrift
Digitalt signeret af: YYYYYYYYYYY

Dato 03.05.2016