Afgørelse i sag om afslag på støtte til køb af bil

Afgørelse i sag om afslag på støtte til køb af bil

Ankestyrelsen har behandlet din klage over XXXXXXX Kommunes afgørelse af 18. oktober 2016 om afslag på støtte til køb af bil.

Resultatet er:
Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse
Det betyder, at Norddjurs Kommunes afgørelse af 18. oktober 2016 ikke gælder.
Kommunen skal behandle din sag efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen. Du skal være opmærksom på, at kommunen godt kan komme til samme resultat som tidligere.

Kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen. En fejl er, at kommunen ikke har partshørt dig over lægelige oplysninger i sagen, inden afgørelsen blev truffet. En anden fejl er, at kommunen ikke har givet dig besked om, at fristen på 4 uger for at genvurdere afgørelsen ikke kunne overholdes, eller hvornår genvurderingen kunne forventes afsluttet. Fejlene har ikke betydning for vores afgørelse.

På de næste sider kan du læse mere om afgørelsen.

Venlig hilsen

Yyy yyyyy