Bemærkninger til ankestyrelsen

Side 1 af 4

Vivild den 29-06-2017

Til Ankestyrelsen

Bemærkninger til j.nr.

cpr.

1. Jeg har vedhæftet et brev til borgmesteren og hans svar dette kun til orientering og

baggrunden til mit opkald til visitator. Bilag A1+A2

Medio december 2016 havde jeg en telefonsamtale med visitatoren fra hjælpemiddel

afdelingen.

I første omgang havde jeg spørgsmål omkring nogle e-mail som jeg har sendt. Jeg fik en

lidt kryptisk svar på det, blandt andet blev der sagt at, man kn skrive forkert i en mail,

de har ikke de store betydning noget i den retning, den del husker jeg ikke det hele af.

Men det efterfølgende da jeg spurgte om min sag, husker jeg.

Der blev sagt at min sag var kompliceret. Komplicerede sager sendes direkte til

Ankestyrelsen så må Ankestyrelsen træffe en afgørelse.

2. Lægekonsulent

Jeg undrer mig over hvorfor man ikke kontakter lægekonsulenterne, især når det er en

kompliceret sag?

De sagsbehandlere er jo ikke lægeuddannet, og det er ikke så lige til at læse

lægejournaler når man ikke ved hvad de diagnoser betyder og hvilke daglige

konsekvenser de har, det stå som regel ikke i journalerne.

3. Ryg

Citat fra afslag den 18.10.16

” Der har været mistanke om løsning af en skrue vedr. stivgørelsen af din ryg, men der er ikke

indikation for operation.”

Dette her har jeg fået hjælp af en pensioneret ledende overlæge af en ortopædkirurgisk

afdeling

Nej, den skrue giver mig blot lidt flere smerter, og en operation kommer ikke på tale på

grund af risiko for infektioner. Det er ikke skruen der er mit problem, kun en lille plage

mere.

Jeg gentager lige mit smertefulde problem og jeg vil lige gøre opmærksom på at jeg ikke

døjer med inkontinens.

Der er spondylolisthese (glidning mellem lændehvirvler) og spinal stenose (forsnævring

af spinalkanalen), hvilket medfører kroniske, daglige smerter i lænd og udstråling til

først og fremmest venstre ben med smerter, føleforstyrrelser og muskellammelse til

følge, hvorved gangfunktionen er kompromitteret med yderligere reduceret

gangdistance. Yderligere er der sphincterforstyrrelser med påvirket vandladning og

Side 2 af 4

afføring, som kræver, at jeg pludselig og ofte uplanlagt er nødt til at opsøge toilet/ wc.

4. Knæ

Jeg er smertefri efter fået delprotese i højre knæ, men dette er ikke ensbetydende at min

mobilitet er i god stand.

Det er ikke knæet alene der afgør det. Min hjertesygdom er den værste bremse for min

mobilitet og efterfølgende min ryg. Tingene hænger sammen. Umiddelbart som jeg

læser det afslagene på min ansøgning til trivselsbil, lyder det som man ser på enkelte

punkter hvor jeg skriver at jeg har det godt/bedre ergo så kan jeg selv komme rundt.

En eller anden afslag skal begrundelse for at det kan komme videre til Ankestyrelsen.

Komplicerede sager sendes videre til Ankestyrelsen så må det afgøres der. Ifølge

telefonsamtalen jeg havde haft med visitator. (pkt. 1)

5. Hjerte

DI499 hjerterytmeforstyrrelse

DI420 Dilateret kardiomuopati – stiv skillevæg efter indgreb i 1999

Hjerte arbejdseffekt: EF 40-45 %

Citat fra afslag den 18.10.16

”Du fortæller, at du nu hjertemæssigt har det

bedre og f.eks. ikke længere bliver så let forpustet eller træt.”

Dette er ikke helt opfattet rigtig, det jeg sagde. Kommentar om det lidt længere nede.

Inden pacemaker.

Jeg er født med en hjertefejl. En bro agtig hjertemuskel voksede sig større og ved

anstrengelser blokerede for hovedpulskransåren (kan ikke lige huske hvad det hedder).

I 1999 blev den fjernet via en ny teknologi med alkohol via blodåre.

Dette bevirkede at min skillevæg i hjertet er blevet stiv og dette viser sig på et EKG som

en blodprop, hvilket det ikke er.

Mit hjerte er blevet forværret, svært ved at lave et meget læse, koncentrere mig svært

rette på et lagen i min seng bevirkede at jeg fik det meget dårligt, svært ved at få luft

trykken/smerte i brystet. Måtte hvile mig 1-2 timer. Inden jeg lige så stille kunne liste

rundt med en stok i min lejlighed. Ikke noget med at lave noget fysisk.

Efter jeg har fået pacemaker, ja jeg havde fået det bedre men ikke så meget at jeg kan

fare rundt og lave en masse.

Jeg kører fortsat hurtig træt og stress, gør det værre. Jeg har fortsat åndenød og smerte i

brystet, når jeg pludselig skal skynde mig, bærer på mere end 2 l mælk (2 kg)

Vejret er koldt, blæsende, for varmt, går for hurtig for langt,som jeg er tvunget til for at

komme til brugsen, til lægen eller besøge en i nabolaget.

Jeg har det fået bedre med at koncentrere mig og er igen stand til at læse bøger og aviser

og kan deltage i møder. Dette sker dog ikke så tit som ønskelig, men 2-3 gange om året

Side 3 af 4

skal jeg ud og se og snakke med andre mennesker, selv om det har sine omkostninger af

forøget smerter og et par dages hvil, hvor jeg kun lige kan klare det mest nødvendige

herhjemme, resten må lige og sejle inden jeg er ovenpå igen.

Pacemakeren styrer min hjerterytme hele tiden, døgnet rundt. Jeg har overvågning på

og der kommer løbende advarsler fra overvågnings apparatet til Skejby sygehus

hjerteafdeling.

Kilde: Sundhed.dk Ankestyrelsen har min tilladelse til selv at se på mine journaler på

sundhed.dk

6. Gang distance

Den dag ergoterapeuten var her i forbindelse med min ansøgning om trivselsbil. Var det

ikke muligt at lave en gangtest. Dette måtte hun konstatere. Jeg havde meget svært ved

at komme rundt i min lejlighed. Måtte støtte mig til min møbler for at komme rundt

indtil jeg fik fat i min stok.

Ja jeg går længere end de 100 meter, det er jeg ”tvunget” til for ellers kan jeg ikke få

nogle dagligvarer indimellem.

Jeg kan for eksempel ikke købe mælk ind for en hel måned.

Den lokale brugs er der 300 meter og ved normal gang tager det 4 min at gå derhen. Det

er dog flere år siden jeg kun har brugt 4 min på den strækning.

I dag er det et sted mellem 20-30 min da jeg må standse meget op og få luft og smerter i

bryst lige falder til ro igen.

Jeg bliver hurtig træt, jo mere jeg skal tvinger mig selv afsted jo værre bliver det.

7. Kørsel

Jeg har skrevet i min klage fra 28 november 2016 citat:” Indkøb er vanskeliggjort ved

disse skåne behov. Ligeledes er handicap svømningen som jeg gik til frem til 2012 og

som jeg oplevede gavnede mig meget, nu umuliggjort grundet transportproblemerne.”

Det er en fejl formulering der skulle: ”Jeg har svært ved at komme rundt og finde de

madvarer jeg kan tåle.”

Dette er et godt eksempel på hvad der sker i perioder, dvs. får noget at spise som

indeholder noget jeg bliver påvirket af eller medicin, så knibe det med at tænke klart og

ramme tasterne rigtig.

Jeg har en bekendt som kører for mig, men det er kun fordi det er absolut nødvendig for

mig at få købt ind. Det er ikke en holdbar løsning. Kørsel med ham sker hver den 1 og så

må jeg købe ind de vare jeg ikke kan få i den lokale brugs, derudover kører han kun 1-3

gange om måneden for mig hvis det er absolut nødvendig.

Det er meget stressende for mig at køre med ham. Jeg skal bruge tid til at nærlæse

varedeklarationerne i supermarkedet og ham har mere travlt med at komme ud igen,

derudover skal han hjælpes med at finde det han selv skal bruge. Jeg kan ikke sende

ham eller andre til at købe ind for mig, listen som jeg ikke kan tåle er lang. Han har

svært ved at læse.

Side 4 af 4

Kørsel med flextur/patientbefordring er jeg tvunget til for at komme til sygehusene og

hjem igen.

El-scooter/crosser er ikke egnet for mig, selv med stødabsorberende sæde. Blæst, kulde,

for megen varme på virker mit hjerte, i sær nå jeg skal sidde stille på sådan en.

El-scooter/crosser skal jeg selv betalt og måske få ½ delen refunderet, hvis jeg kunne

bruge sådan en.

Handicapbusser er den værst bil jeg komme ind i de smadre min ryg helt. En tur til

Skejby i sådan en bevirkede jeg næsten ikke komme ud af bilen og ikke kunne gå uden

ekstra støtte fra chaufføren. Efter undersøgelsen måtte lægen køre mig i kørestol hen til

en afdeling hvor jeg igen kun blive hentet til hjemtransport. Ryg smerterne var ulidelige,

heldigvis havde jeg 10 mg morfin med for at dæmpe dem den dag.

Flexture er for en tvungen sag at køre med, for ellers kan jeg ikke komme til diverse

sygehuse og hjem igen. 2-3 x om året tillader mig en flextur til politisk møde i Grenå, så

må jeg bide smerterne i mig og ikke have nogle aftaler de næste 2 dag efterfølgende, for

der ligger jeg vandret.

Tog og bus har jeg opgivet at køre med. Jeg bliver hurtig træt, er der nogle højtråbende,

glade unge menneske med en øl i hånden, for jeg stress, angst og bliver dårlig, det

udløser et angstanfald efter overfaldet i 1992 har jeg døjet med.

Anmærkning i kørekort om jeg kun må køre med automatgear, har jeg fået november

2016

Til sidst Ankestyrelsen må meget gerne kontakte min læge xxxxxxxxxx yyyyyyyyyyy

 

For at indhente yderligere oplysninger, hvis det er behov for det.

mvh

Erwin M. Jöhnk