28.11.16 brev til borgmester og voksen- og plejeudvalg

Emne: til borgmester og voksen- og plejeudvalg

Til
Borgmester
&
Voksen og plejeudvalget

Vivild den 28/11/16

Jeg vil blot lige klage over måden min sag behandles på.
For megen overfladisk gennemgang.

Jeg skal hermed anføre en klage over afgørelsen af 18 oktober 2016, vedr. hjælp til handicapbil.
Jeg er ganske uenig i, at min funktionsevne ikke i væsentlig grad forringer min evne til at færdes. Ligeledes er jeg uenig i, at min mobilitet ikke er blevet forringet siden 2014.
Derudover beklage/ anke, at der ikke har været lægekonsulent ind over min sag, idet jeg opfatter min sag med de forskellige sygdomme som en kompleks sag, hvis behandling kræver særlig indsigt.
Derudover har jeg lynhurtig meddelt at jeg havde glemt at skrive at jeg har søgt støtte til bil af skånehensyn i min ansøgning. Denne mail er blevet accepteret og jeg forventer så at, man også behandler sagen efter det. Dette synes jeg ikke er sket.
Mail :
Hej Erwin
Du behøver ikke lave en ny ansøgning. Jeg vil foreslå, at jeg besøger dig – hvis det er ok – så vi lige kan tale det igennem og få lavet indstillingen. Kan forstå på dig, at der foreligger en ny situation siden sidst.
Hvad siger du til tirsdag d. 5. juli kl. 14??

Med venlig hilsen
nn nnn nnnn
Sagsbehandlende ergoterapeut
Hjælpemiddelafdelingen
xxxx- kommune
Fra: EMJ [mailto:emj@erwin-joehnk.com]
Sendt: 24. juni 2016 08:23
Til: nn nnn nnnn
Emne: Re: Modtaget ansøgning om støtte til bil

Jeg har nu nærlæst din mail og undret mig om, hvorfor jeg skal henvende mig til lægen med hensyn til automat gear m.m.
Men jeg har fundet fejlen, den er i min ansøgning. Jeg har glemt følgende:
“Jeg har brug for et speciel sæde, som er stødabsoberende og giver støtte til min ryg under kørsel” og bilen, som jeg hvade i kort tid eksistere ikke mere.
Spørgsmålet burde jeg lige lave en ny korrekt ansøgning?
Og kan man annullere den nuværende?

med venlig hilsen

Erwin Maria Jöhnk

 

—— Original Message ——
From: “mail@xxxkommune>
To: “EMJ (emj@erwin-joehnk.com)” <emj@erwin-joehnk.com>
Sent: 20-06-2016 15:03:13
Subject: Modtaget ansøgning om støtte til bil

Vi har d. 03.05.16 modtaget din ansøgning om støtte til bil efter Servicelovens §114.
Du vil blive kontaktet vedr. det videre forløb.

Du skriver, at du har haft købt en alm. bil, som du imidlertid har afhændet igen. Var der automatgear i denne? Du skriver, at du kun har nået at køre 5 små ture i denne. Hvad var årsagen til, at det ikke blev til flere ture?

Med venlig hilsen
nn nnn nnnn
Sagsbehandlende ergoterapeut
Hjælpemiddelafdelingen
xxx Kommune

Virusfri. www.avast.com

 

 

Ved sidste ansøgning gik det da helt kuk.
Ergoterapeuter havde mere travlt med at fortælle, jeg skal have en anmærkning i kørekortet til automatgear det lød i mine ører som nærmest noget skrækkelig. Jeg har ikke tal på hvor mange gange det blev nævnt i den korte tid. Hun var her.
Opmåling af gangdistance var en parodi. Der blev skønnet med øjemål og lagt lidt til så det kom over 100 meter med sikkerhed.
Jeg var meget dårlig gående og måtte holde pauser på den lille tur. Jeg gik med almindelig spadser stok og ikke albue stok som ergoterapeuter mente.
Jeg nævnet det gamle til sammenligning for det nye besøg af ergoterapeuten i forbindelse med den nye ansøgning.
Her må jeg sige jeg blev positiv overrasket. Pæn sober tone og en kort fornuftig forklaring med hensyn  til anmærkning i kørekortet.
Det var så det positive.
Det er tale om samme ergoterapeut
Ved sidste møde kunne en gangtest ikke udføres kunne knap komme rundt i min stue.
Jeg fik til sendt indstillingen det så rimeligt ud. Men afslaget virkede som det var en fortsættelse af den ansøgning tidligere som gik kun på trivselsbil her er bl.a. gangdistancen afgørende. Det ser ikke ud til at man vil/glemt at denne nu værende ansøgningen er i forbindelse med skånehensyn.
Dette er tydelig gjort i anken vedhæftet.

Nu til mit næste punkt. Siden hvornår er ergoterapeuter blevet læger og bruger del diagnoser i afslaget.
Efter hvad jeg har hørt må de det ikke, selv om det står i in lægejournal.
Hvorfor er lægekonsulenter ikke blevet spurgt omkring min sag?
Mail:
Vi har ikke haft tilknyttet lægekonsulent i sagen, men har afgjort den ud fra de lægepapirer, jeg har sendt til dig.

Mht. dit spørgsmål angående, hvor mange ansøgere, der har været de sidste 10 år: Jeg kan ikke oplyse dig det – det har jeg ingen opgørelse på.

Med venlig hilsen
nn nnn nnnn
Sagsbehandlende ergoterapeut
Hjælpemiddelafdelingen
xxxx Kommune

 

Fra: EMJ [mailto:emj@erwin-joehnk.com]
Sendt: 19. oktober 2016 12:54
Til: nn nnn nnnn
Emne: Re: SV: SV: status bil ansøgning

Tak!

men jeg har ikke fået svar på it spørgsmål, det ar følgende:

“Har i haft til en lægekonsulent som kunne forklare jer hvilke konsekvenser mine skader har eller noget i selv har vurderet ud fra lægelige papirer?”
Et sidste spørgsmål.
Hvor mange ansøger til bil har der været de sidste 10 år?
Hvor mange af dem har fået hjælp til anskaffelse af bil?

med venlig hilsen

Erwin Maria Jöhnk

 

—— Original Message ——
From: “mail nn nnn nnnn@>
To: “‘EMJ'” <emj@erwin-joehnk.com>
Sent: 19-10-2016 07:59:53
Subject: SV: SV: status bil ansøgning

Hej Erwin
Da jeg skrev afslaget og kiggede sagen igennem igen, kom jeg faktisk i tvivl, om jeg havde sendt indstillingen og lægepapirerne til dig. Jeg havde skrevet følgeseddel og samlet papirerne, men kom i tvivl, om de også var sendt (papirer kan godt være sendt elektronisk, så originalerne stadig ligger i sagen.)
Jeg beklager meget, hvis du ikke har haft papirerne til gennemlæsning – jeg sender dem straks som e-post.

Med venlig hilsen

Sagsbehandlende ergoterapeut
Hjælpemiddelafdelingen
xxxx Kommune

 

Fra: EMJ [mailto:emj@erwin-joehnk.com]
Sendt: 18. oktober 2016 16:48
Til: nn nnn nnnn mail
Emne: Re: SV: status bil ansøgning

Hej nn nnn nnnn
Jeg har modtaget afslaget, og jeg vil gerne se de papirer som i har brugt til afslag, hvilke lægelige oplysninger i har brugt.
Har i haft til en lægekonsulent som kunne forklare jer hvilke konsekvenser mine skader har eller noget i selv har vurderet ud fra lægelige papirer?

med venlig hilsen

Erwin Maria Jöhnk

 

Udfra de lægejournaler er det ikke muligt at vurdere hvordan min dagligdag fungerer og hvilke symptomer/plaget jeg har af det.
Sagsbehandlere må ikke “lege læge” og slet ikke i min sag, for min tilstand er ikke standardiseret.
Til sidst, når jeg læser de to sidste afgørelser oplever jeg at jeg burde flytte væk herfra og man sammenligner mig med andre beboere her i byen. I sidste afslag fil jeg at vide jeg bliver overkompenseret hvis jeg fik støtte til bil i forhold til andre beboere.
Det må jo betyde at jeg er lige så rask som beboerne her i byen eller beboerne her i byen er lige så syg som mig.
Jeg savner en mere klart svar på afslaget alt dene opremsning af diverse sygdomme, som på mig virker lidt nonsens.
Man efter sig ved at jeg har skrevet fået det godt med knæ og hjerte efter operationerne. Ja, men er de klar over hvor slemt det stod til i den da?
Nok ikke. Mit knæ var slidt væk fik delprotese sat i. Så bliver det jo bedre.
Hjertet er fortsat meget dårligt. Kun pacemaker holder det i gang. Dette er ikke ensbetydende med at jeg nu kan gøre det samme som jeg kunne gøre før i tiden. Pacemakeren holdet mig i live.
Alt dette kunne en lægekonsulent fortælle og forklare, men nej Man ved bedre end lægerne man kan læse og fortolke lægejournaler som ikke siger ret meget kun diagnoser.
Dette er utilfredsstillende og sjusk. Det nå kunne gøres bedre.

Vedhæftet kopi af anke

Mvh

Erwin M. Jöhnk

 

vedhæftet anke

 

xxxx kommune
Hjælpemidler

Erwin Maria Jöhnk

cpr nr. 0

Vivild den 28. november 2016
Klage vedr. afslag på tilskud til bil med hensyn til skånebehov.

Jeg skal hermed anføre en klage over afgørelsen af 18 oktober 2016, vedr. hjælp til handicapbil.
Jeg er ganske uenig i, at min funktionsevne ikke i væsentlig grad forringer min evne til at færdes. Ligeledes er jeg uenig i, at min mobilitet ikke er blevet forringet siden 2014.
Derudover beklage/ anke, at der ikke har været lægekonsulent ind over min sag, idet jeg opfatter min sag med de forskellige sygdomme som en kompleks sag, hvis behandling kræver særlig indsigt.
Derudover har jeg lynhurtig meddelt at jeg havde glemt at skrive at jeg har søgt støtte til bil af skånehensyn i min ansøgning, det er blevet accepteret og jeg forventer så at, man også behandler sagen efter det. Dette synes jeg ikke er sket.

Som det nævnes i afgørelsen er mine rygproblemer blevet væsentligt forværret.
Her en bedre beskrivelse af mit ryg problem, dette er skrevet af en læge, jeg har åbenbart svært ved at forklare det så det kan forstås, hvad mit problem er.

Jeg er blevet opereret i lænden 5 gange, sidst med forsøg på stivgørende operation, hvor det i efterforløbet har vist sig, at osteosyntesematerialet har løsnet sig. Der er spondylolisthese (glidning mellem lændehvirvler) og spinal stenose (forsnævring af spinalkanalen), hvilket medfører kroniske, daglige smerter i lænd og udstråling til først og fremmest venstre ben med smerter, føleforstyrrelser og muskellammelse til følge, hvorved gangfunktionen er kompromitteret med yderligere reduceret gangdistance. Yderligere er der sphincterforstyrrelser med påvirket vandladning og afføring, som kræver, at du pludselig og ofte uplanlagt er nødt til at opsøge toilet/ wc.
Jeg kan ikke anvende tog, og jeg har yderst vanskeligt ved at anvende bus og taxa/ flextaxa af ovennævnte grunde, fordi du har konstante smerter og sidder dårligt og er uforberedt på de forskellige rystelser og jeg kan ikke stoppe turen og komme på toilet, hvis/når der pludselig opstår trang

Det er korrekt at mit højre knæ er blevet bedre efter operationen, men det venstre ben er stadig problematisk. Jeg overbelaster nemt min ryg og nakke, kulde og ekstrem varme giver også store problemer.
Jeg bliver hurtig forpustet

Vedr. mine hjerte problemer er det korrekt, at jeg har fået en pacemaker indopereret, men den overvåges fra Skejby, da min hjerterytme ikke er normal.
Angående min gangdistance, jeg bliver fortsat let forpustet, ved at bære ret meget og fysiske aktiviteter og stress.
Jeg har haft blodprop i lunge og ben i 2015/16 og det er med til at reducere min gang distance

Jeg har følgende hjerte diagnoser:
DI499 – hjerterytmeforstyrrelse
DI420 – Dilateret kardiomuopati – stiv skillevæg efter indgreb i 1999
Hjerte arbejdseffekt: EF 40-45 %
Pacemaker ICD -hjertestarter https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hjertearytmier/hjertestarter-implanterbar/

Frem til 2012 kunne jeg stadig kører alm. bil, det er desværre ikke muligt længere, senest forsøgt i foråret 16.
I 2013 til medio 14 forsøgte jeg mig med tog og bustransport, men efter et par gange at have fået så ondt i ryggen at jeg ikke kunne gennemføre turen, jeg måtte stå af før rejsen var til ende og slet ikke var i stand til at klare mig selv derfra, men måtte tilkalde hjælp. Derfor har jeg måttet opgive at tage tog og bus.
Jeg ser ikke opmærksomhed på mine desværre mange skånehensyn i afgørelsen:
Ryg og nakke og hjerte skal generelt skånes.
Jeg har vanskeligt ved at stå mere end max 10 min. Fx ved madlavning, opvask mv.
Vasketøj må ordnes over flere dage, grundet buk i ryggen.
Jeg har meget vanskeligt ved at komme op af sengen, det tager 1-2 timer.
Jeg har brug for liggende hvile midt på dagen min. 1-1,5 timer for at aflaste ryggen.
Jeg har haft i flere og har endnu hjemmehjælp til rengøring, skift af sengetøj hver 2. uge, i foråret ligeledes hjælp til at få støtte strømper af og på (morgen og aften.)

Indkøb er vanskeliggjort ved disse skåne behov. Ligeledes er handicap svømningen som jeg gik til frem til 2012 og som jeg oplevede gavnede mig meget, nu umuliggjort grundet transportproblemerne.

Angående gangdistance så var der en der gjorde mig opmærksom på at min gang distance er fra 0 –  knap 1 km på meget gode dage. 0 meter det er de dage hvor jeg ikke kan komme ud af sengen. Og jeg har en spand ved siden af til vandladning.
Sidst jeg havde haft lægevagt på grund af voldsomme smerter i ryg og ben, lægevagten bad mig om at rejse mig op af sengen og gå. Jeg nåede kun at rejse mig op og forsøge at gå, men faldt bagover i sengen igen.
Fik 1 ml morfin i.m.
Jeg har tidligere været meget aktiv både politisk og socialt. (så længe jeg havde bil) Også her er transport nu blevet en barriere.
Den sociale omgang og kontakt er meget vigtigt for mig. På grund af transportproblemer er jeg udelukket for at være lige så aktiv som andre beboere her i området. Jeg har ikke mulighed for at møde andre med samme sygdoms problematik, ikke mulighed for at få lov til et menneske værdigt liv som andre personer i min alder og med andre handicaps har mulighed for.
Dette problem ville jeg også have hvis jeg boede et andet sted hvor der er mere kollektiv trafik. Det hjælper mig ikke da jeg ikke kan bruge det.
Frem til: 2012 havde jeg et kørselsbehov på ca. 20.000 km om året.
Vedr. bil kørsel kan en tur hvor det forekommer bump jeg ikke er forbedret på, koste op til en måned hvor jeg er meget dårlig med større forbrug af smertestillende medicin,
Jeg har måtte opleve ved en overkørsel af bump med for høj hastighed en  stigning af Contalgin på 5 mg 2x om dagen fast normalt + 1 g pamol fast i døgnet (max dosis) til 15 mg Contalgin 2 x om dagen i ca. 1½ uges tid hvor derefter kunne nedsættes til 10 mg 2x dagligt ca 1-1½ og  først efter knap en måneds tid tilbage på normal dosis, men til trods herfor ikke i stand til at klare de mest alm. daglige gøremål i denne periode.

Det fremhæves i afgørelsen at det er ønskeligt at have bil, når man bor i Vivild, men det er jo ikke det det handler om. Kunne jeg køre en almindelig bil havde jeg blot fortsat med det, men mit helbred er ikke længere dertil.
Jeg kan ikke ligestilles med andre beboere som i gerne gør der til. Denne type sammenligning er irrelevant.

Udover dette med skåne og ”trivsels” kørsel indkøb socialt samvær med andre, kan jeg nævne at jeg har også brug for kørsel for at få gjort min uddannelse som sexolog færdig, jeg har en unik tilbud om at gør den færdig når jeg er klar til det.  Jeg sidder inde med en specialviden omkring transkønnede som jeg har beskæftiget mig i over 30 år. Uddannelsen forgår enten i Aarhus eller København, jeg mangler 3 moduler + eksamen. 1 modul er en weekend.

Nu er tiden ved at være inde at man på sexologiske kliniker over vejer at ansætte mentors til de transkønnede, hvis de har behov for det. Her kan jeg komme ind i billedet og få lidt arbejde.
Jeg er i forvejen mentor for 1-2 (et par) og rådgiver for en mand med sexologiske problemer ulønnet.
Jeg har behov for at komme ud til dem indimellem for at vi kan få det optimale ud af det. Men uden bil kan det ikke lade sig gøre.

Derudover har ældre sagen spurgt mig om jeg kunne hjælpe med pc undervisning/vejledning til de ældre.
Jeg har måttet sige nej til det, på grund af manglende bil som jeg kan holde ud at køre i.

Mit kørselsbehov er meget blandet.
Kørsel efter madvarer er nærmest livsvigt og købe via nettet er for dyrt og spild af madvarer. Det er megt begrænset hvad jeg kan købe der. Min mad som jeg spiser skal være lavet fra bunden af rene råvarer og ikke fabriksfremstillede tilbehør til mad produktion.
De ting jeg ikke kan tåle i madvarer er en lang liste og alt efter hvor meget der i, jo værre mine symptomer. Mavekneb luft, vand i lungerne, omtåget, snøvleri og ævleri nogle gange taler jeg nærmest sort snak og jeg skriver som vinden blæser mange tror jeg er ordblind af den grund. Det er jeg ikke.

 

Med
Venlig hilsen
Erwin M. Jöhnk